Үйлчилгээний нөхцөл

Энэ сайтыг ашиглахдаа та манай бодлогыг ойлгож байгаагаа хүлээн зөвшөөрч байгаа гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна.

 • Энэ сайт нь хэрэглэгчийн үүсгэсэн агуулга, сайт дээрх үйл ажиллагаанд хариуцлага хүлээхгүй болно.
 • Бүх агуулга (текст ба хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл) олон нийтийн болон хувийн хэлбэрээр дамжуулахыг энэ сайтыг биш харин тухайн агуулгыг байршуулж буй хувь хүний ​​цорын ганц үүрэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна.
 • Энэ сайт нь тухайн сайт дээрх ямар ч онцлог шинж чанарыг хэзээ ч мэдэгдэл, хариуцлагагүйгээр нэмэх, хасах, өөрчлөх эрхтэй.
 • Та онлайн үйл ажиллагаа, мэдээллийн нууцлалыг хариуцна.
 • Энэ сайт нь бусад зочлогчдыг садар самуун, арьс өнгөөр ​​ялгаварлах үзэл, мухар сүсэг, хүчирхийлэл, үзэн ядалт, хараалын үг хэллэг, агуулга бүхий агуулгыг устгах эрхтэй.
 • Энэ сайт нь доромжилсон, зохисгүй хэлэлцүүлгийг арилгах эрхтэй.
 • Энэ сайт дээр спам болон илт өөрийгөө сурталчлахыг зөвшөөрөхгүй тул устгах болно.
 • Та хууль бус зүйл, мэдээлэл түгээх, байршуулах, эдгээр үйл ажиллагааг эрхэлдэг сайтуудад байршуулах зорилгоор энэ сайтыг ашиглах боломжгүй.
 • Татаж авсан аливаа файлыг вирус, троян гэх мэт эсэхийг шалгах нь таны үүрэг юм.
 • Энэ сайт дээрх үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааг та хариуцах бөгөөд манай Үйлчилгээний нөхцлийг зөрчсөн хэрэглэгчдийг бид хориглож магадгүй юм.
 • Та компьютерээ хамгаалах үүрэгтэй. Вирусаас найдвартай хамгаалах програм суулгахыг зөвлөж байна.
 • Энэ сайт нь хэд хэдэн мэдээллийг ашигладаг анализ зочдод болон замын хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийх хэрэгсэл. Энэ мэдээллийг сайтын агуулгыг сайжруулах зорилгоор ашигладаг.

Энэхүү блог дээр байрлуулсан бүх агуулга нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглагддаг. Энэ блогийг эзэмшигч нь энэ сайтын аливаа мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлын талаар ямар нэгэн мэдэгдэл хийдэггүй. Эзэмшигч нь энэ мэдээлэлд гарсан алдаа, орхигдсон байдал, энэ мэдээллийн хүртээмжийг хариуцахгүй. Энэ мэдээллийг харуулах, ашиглахад учирсан хохирол, гэмтэл, хохирлыг өмчлөгч хариуцахгүй. Эдгээр ашиглалтын нөхцөлийг хэзээ ч мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой.