Фигма: Байгууллагын хэмжээнд дизайн, загвар, хамтын ажиллагаа

Сүүлийн хэдэн сард би үйлчлүүлэгчиддээ зориулж маш их тохируулсан WordPress инстанцийг боловсруулж, нэгтгэхэд тусалж байна. Энэ бол хэв маягийн тэнцвэр, WordPress-ийг өөрчлөн тохируулсан талбарууд, захиалгат шуудангийн төрлүүд, дизайны хүрээ, хүүхдийн сэдэв, захиалгын залгаасуудаар дамжуулан өргөжүүлэх явдал юм. Хэцүү зүйл бол би үүнийг анхны загвар зохион бүтээх платформын энгийн макетаас хийж байгаа юм. Энэ бол дүрслэх, дизайны бат бөх платформ боловч HTML5 болон CSS3 руу амархан орчуулагддаггүй.