Celtra: Зар сурталчилгааны бүтээлч дизайны үйл явцыг автоматжуулах

Фортестер Консалтинг компанийн мэдээлснээр Селтра-гийн өмнөөс зах зээлд оролцогчдын 70% нь дижитал сурталчилгааны контент бүтээхэд илүү их цаг зарцуулдаг. Гэсэн хэдий ч бүтээлч үйлдвэрлэлийг автоматжуулах нь ирэх таван жилийн хугацаанд зар сурталчилгааны бүтээлч дизайнд томоохон нөлөө үзүүлнэ гэж судалгаанд оролцогчид тэмдэглэсэн бөгөөд үүнд хамгийн их нөлөө үзүүлнэ: Зар сурталчилгааны кампанит ажлын хэмжээ (84%) Процесс / ажлын урсгалын үр ашгийг дээшлүүлэх (83%) Бүтээлч хамаарлыг сайжруулах ( 82%) Бүтээлч чанарыг сайжруулах (79%) Бүтээлч менежментийн платформ гэж юу вэ? Бүтээлч менежментийн платформ