Vuelio: Таны хэвлэл мэдээлэл, нөлөөлөгчтэй харилцах платформ

Олон нийтийн харилцаа дижитал эрин үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд дэлбэрсний дараа ихээхэн өөрчлөгдсөн. Цөөхөн хэдэн цэгийг байрлуулж, сар бүр өөрийн брэндийн талаар дурдсан жагсаалтыг нэгтгэх нь хангалттай биш юм. Өнөөдөр орчин үеийн олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн улам бүр өсөн нэмэгдэж буй нөлөө бүхий хүмүүсийн жагсаалт, нийтлэлийг боловсруулж, брэндэд үзүүлж буй нөлөөгөө нотлох ёстой. PR програм хангамж нь хэвлэл мэдээллийн энгийн түгээлтээс орчин үеийн харилцааны менежмент болж хөгжсөн