Видео маркетингийн ажил

Хүн бүхэн жилийн эцсийн таамаглалаа дэвшүүлж байна. Ирэх жил та бүх цагирагуудаас татгалзаж, маркетингийн стратегиа бүх баримтад тулгуурлан ажиллуулж чадна гэж бодож байна. Олон сувгийн стратегиуд, маркетингийн автоматжуулалт, гар утас, видео нь таны бизнесийн оролцоо, урсгалыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх болно. 2014 онд видео маркетингийн албан ёсны стратеги хэрэгжүүлэх хэрэгцээг хангахуйц гайхалтай статистик мэдээллийг энд орууллаа. ​​Delos Incorporated эдгээр видео маркетингийн зөвлөмжүүдийг хуваалцаж байна.