Буудлын хуудасны шилдэг туршлагууд: Хөрвүүлэлтийг хэрхэн оновчтой болгох

Ирж буй маркетинг үргэлжлүүлэн хөгжихийн хэрээр үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд улам хэцүү болж байна. Маркетинг одоо олон сувагтай, олон талт болсон. Энэ нь нийгмийн сүлжээнд долоо хоногт хоёр удаа нийтлэх эсвэл сард нэг удаа имэйл илгээхтэй адил хялбар зүйл биш юм. Та бүгд бие биенээ нөхөж чаддаг олон тактикийг стратегийн дагуу гүйцэтгэх ёстой бөгөөд хэрвээ тактик ажиллахгүй бол тохируулж, дасан зохицох боломжтой байх ёстой. Энэ бол ядарсан зүйл