Таны видео зарууд харагдаж байна уу?

Видео хуудсан дээрх бүх зар сурталчилгааны талаас илүү хувь нь вэбсайтаар харагддаг бөгөөд энэ нь төхөөрөмжүүдийн дунд өсөн нэмэгдэж буй видео үзэгчдийн давуу талыг ашиглахыг найдаж буй худалдагчдын хувьд хэцүү нөхцөл байдал юм. Энэ нь бүгд муу мэдээ биш ... хэсэгчлэн сонссон видео зар ч нөлөөлсөн хэвээр байв. Google нь тэдний DoubleClick, Google, Youtube зар сурталчилгааны платформуудад дүн шинжилгээ хийж, эдгээр видео заруудын үзэгдэх байдлыг тодорхойлоход туслах хүчин зүйлийг тодорхойлохыг оролдов. Юу