Энэ бол дэлхийн хамгийн агуу блог нийтлэлд хүндэтгэл үзүүлэх явдал юм ...

Энэ бол дэлхийн хамгийн агуу блог бичлэг биш юм ... nooo ... энэ бол зүгээр л Хүндэтгэл юм. Бүгдээрээ хошигнолоо, би өнөө өглөө 3 бичлэгийн төслийг устгалаа. Тэд бол миний эрт дээр үеэс ноорог байсан боловч нийтлэхэд хангалттай тохируулж чадаагүй юм шиг санагдсан. Тэдний нэг нь дэлхийн хамгийн агуу бичлэг байсан болов уу. Бид зүгээр л мэдэхгүй. Үүний нэг нь блогийг сонины хувьсал зүйрлэлтэй харьцуулах явдал байв. Хоёр дахь нь асаалттай байсан