Анхаарал тавигдах нь багасч байна гэж хэлэхээ боль, тэд БИШ!

Бид дараагийн хүнтэй адил хөнгөн зуушаар дүүрэн агуулгад дуртай боловч манай салбарт асар том буруу ойлголт байдаг гэдэгт би итгэдэг. Анхаарлын хандлага буурч байна гэсэн ойлголтыг тойрон хүрээлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хүмүүс дараагийн худалдан авах шийдвэрийнхээ хүрээнд өөрсдийгөө сургахад бага эрчим хүч зарцуулдаг гэдэгтэй би огт санал зөрж байна. Судалгаа хийхээс өмнө маш их цаг хугацаа зарцуулсан хэрэглэгчид, бизнес эрхлэгчид одоо ч гэсэн маш их судалгаа хийж байна. Би аналитик тайлан ажиллуулж байсан