Сошиал медиа ертөнц: 2020 онд хамгийн том сошиал медиа платформ юу байсан бэ?

Хэмжээ нь бид үүнийг хүлээн зөвшөөрөх эсэхээс үл хамаарна. Би эдгээр олон сүлжээнүүдийн хамгийн том фен биш ч гэсэн миний харилцааг харж байхад хамгийн том платформ бол миний хамгийн их цаг зарцуулдаг газар юм. Алдартай байдал нь оролцоог өдөөж өгдөг бөгөөд би одоо байгаа нийгмийн сүлжээндээ хүрэхийг хүсч байгаа бол миний хүрч болох алдартай платформууд юм. Би одоо байгаа гэж хэлснийг анзаараарай. Үйлчлүүлэгч эсвэл хүнд үүнийг үл тоомсорлохыг би хэзээ ч зөвлөхгүй