Маркетингийн сонирхолтой, дурсамжтай, үнэмшилтэй илтгэлийн ард буй шинжлэх ухаан

Зах зээлдүүлэгчид үр дүнтэй харилцаа холбооны ач холбогдлыг хэнээс ч илүү сайн мэддэг. Маркетингийн ямар ч хүчин чармайлт гаргахад зорилго нь сонсогчдодоо анхаарал хандуулах, оюун ухаанд нь үлдэх, арга хэмжээ авахыг ятгах байдлаар мессеж хүргэх явдал юм. Борлуулалтын багтаа зориулж тавцан барих, дээд удирдлагаас төсөв асуух, эсвэл томоохон чуулганы үеэр брэнд бүтээх гол сэдвийг боловсруулахаас үл хамааран та үүнийг хийх хэрэгтэй.