Үнэнч үйлчлүүлэгчид таны борлуулалт, маркетингээс шаарддаг 5 шинж чанар

Бретт Эванс бол орон нутгийн борлуулалтын гайхалтай авьяастай хүн бөгөөд надад борлуулалт, маркетингийн давхцлын талаархи олон хэлэлцүүлгийн нэг болох Challenger Sale: Хэрэглэгчийн яриаг хянах нь номыг уншихыг зөвлөсөн. Олон салбар, газарзүйн олон мянган борлуулалтын төлөөлөгчдийг нарийвчлан судалж үзсэний үндсэн дээр Challenger Sale нь сонгодог харилцааг бий болгох нь алдагдалтай хандлага, ялангуяа бизнесээс бизнес рүү чиглэсэн нарийн төвөгтэй шийдлүүдийг зарж борлуулахад чухал нөлөөтэй гэж үздэг. Зохиогчдын судалгаагаар үүнийг тогтоосон