Аливаа зах зээл дээрх ашигтай таван албан тушаал

Өмнө нь ажиллаж байсан корпорацийн амьдралдаа би бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хүмүүс болон түүнийг борлуулдаг, борлуулдаг хүмүүсийн хоорондын харилцааны зөрүүг байнга гайхдаг байв. Бясалгал хийдэг, нийгмийн асуудлыг шийддэг болохоор би үйлдвэрлэгчид болон зах зээлд оролцогчдын хоорондын ялгааг арилгах арга замыг үргэлж эрэлхийлэх болно. Заримдаа эдгээр хүчин чармайлт амжилтанд хүрч, заримдаа амжилтанд хүрдэггүй. Гэсэн хэдий ч дотоод ажлыг шийдвэрлэхийг хичээх явцад