Өнөөдрийн дижитал маркетингийн хэлтэст ямар үүрэг шаардлагатай байна вэ?

Зарим үйлчлүүлэгчдийнхээ хувьд дижитал маркетингийн ажилд шаардагдах бүх авъяас чадварыг удирддаг. Бусдын хувьд тэд цөөхөн ажилтантай тул шаардлагатай ур чадварыг нэмэгдүүлдэг. Бусдын хувьд тэд дотооддоо гайхалтай хүчирхэг багтай бөгөөд тэдэнд шинэлэг байдлаа хадгалж, цоорхойг олж тогтооход туслах ерөнхий удирдамж, хөндлөнгийн хандлага л хэрэгтэй байна. Намайг анх компаниа нээхэд салбарын олон удирдагчид надад мэргэшиж, хөөцөлдөхийг зөвлөж байсан