Алим, бяслаг, имэйл, нийгмийн мэдээллийн маркетингийн нэгэн адил

Constant Contact компанийн Хөгжлийн ахлах менежер Тамсин Фокс-Дэвисээс олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ба имэйлийн маркетингийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлсон хэлсэн үгэнд би дуртай: Сошиал медиа ба имэйлийн маркетинг нь бяслаг, алим шиг байдаг. Хүмүүс хамт явна гэж боддоггүй ч үнэндээ төгс хамтрагчид юм. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл нь таны имэйлийн кампанит ажлын цар хүрээг өргөжүүлэхэд тусалдаг бөгөөд таны мэйлийг бий болгох боломжтой. Үүний зэрэгцээ, имэйлийн сайн кампанит ажил нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр харилцах харилцааг гүнзгийрүүлж, эргэх болно