Од эрхэс: Нийгмийн сурталчилгааны гүйцэтгэлээ харьцуулж үзээрэй

Унших цаг: <1 минут Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн сурталчилгааны туршилтын платформ болох Quantifi нь Constellation Scorecard нэртэй үнэгүй хэрэгслийг нэвтрүүлж, Facebook, Instagram, Twitter дээр өөрийн нийгмийн зар сурталчилгааны гүйцэтгэлийг нарийвчлан харуулсан тайлан үүсгэдэг. Constellation Scorecard нь бүх салбараас дижитал сурталчилгааны кампанит ажилд цуглуулсан мянга мянган үл мэдэгдэх мэдээллийн цэгүүдийг судлахын тулд танай нийгмийн зар сурталчилгааны зардлыг оновчтой болгох тодорхой асуудлууд болон хувийн зөвлөмжийг зааж өгөх зорилгоор машины сургалтыг ашигладаг. Constellation Scorecard-ийн тусламжтайгаар та дараахь зүйлийг хийж болно: Олон нийтийн зар сурталчилгааны гүйцэтгэлийг харьцуулах