Онлайн сурталчилгааны стандарт зар сурталчилгааны хэмжээнүүдийн жагсаалт

Стандарт бол онлайн зар сурталчилгааны зар сурталчилгаа, уриалан дуудах хэмжээтэй холбоотой асуудал юм. Стандартууд нь манайх шиг нийтлэлүүдийг загварчлах боломжийг олгож, зар сурталчилгаа нь аль хэдийн сүлжээнд туршиж үзсэн байж болзошгүй заруудыг байрлуулах боломжийг олгодог. Google Adwords нь зар сурталчилгааны байршуулах мастер тул Google дээр зар сурталчилгааны гүйцэтгэл нь салбарыг чиглүүлдэг. Google-ийн тэргүүлэгчдийн самбар дээрх хамгийн сайн зар сурталчилгааны хэмжээ - 728 пикселийн өргөн, 90 пикселийн өндөр Хагас хуудас -