Өөрийн сайтын зэрэглэлийг хувийн хайлтаар шалгах

Миний үйлчлүүлэгчдийн нэг нь өнгөрсөн долоо хоногт залгаж, яагаад тэр хайлт хийхэд түүний сайт жагсаалтын эхний байранд орсон боловч өөр хүн түүнийг хуудсыг нь жаахан доошлуулав. Хэрэв та шуугианыг сонсоогүй бол Google хувийн хайлтын үр дүнг бүрмөсөн асаажээ. Энэ нь таны хайлтын түүх дээр үндэслэн таны үр дүн өөр өөр байх болно гэсэн үг юм. Хэрэв та өөрийн сайтуудын зэрэглэлийг шалгаж байгаа бол бүгд мэдэгдэхүйц сайжирсныг олж мэднэ. Гэсэн хэдий ч тэд зөвхөн магадгүй