Salesflare: Жижиг бизнесүүд болон B2B борлуулдаг борлуулалтын багуудад зориулсан CRM

Хэрэв та ямар нэгэн борлуулалтын удирдагчтай ярилцаж байсан бол харилцагчийн харилцааны менежментийн (CRM) платформыг хэрэгжүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай ... мөн ихэвчлэн толгойны өвчин юм. Бүтээгдэхүүнийг ашиглахад хялбар (эсвэл таны үйл явцад тохируулсан) болон таны борлуулалтын баг үнэ цэнийг нь олж харж, технологийг нэвтрүүлж, хөшүүрэг болгох үед CRM-ийн ашиг тус нь хөрөнгө оруулалт, бэрхшээлээс хамаагүй илүү байдаг. Ихэнх борлуулалтын хэрэгслүүдийн нэгэн адил a-д шаардлагатай функцүүдийн хувьд асар их ялгаа байдаг