MetaCX: Хэрэглэгчийн амьдралын мөчлөгийг үр дүнд суурилсан борлуулалттай хамтран удирдах

Арав гаруй жилийн өмнө би SaaS салбарт гайхалтай авъяас чадвартай, түүний дотор Скотт МакКорклын бүтээгдэхүүний менежер, олон жилийн турш Дэйв Дюктэй хамтран ажиллах интеграцийн зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Скотт аливаа бэрхшээлийг даван туулж чаддаг цуцашгүй шинийг санаачлагч байв. Дэйв нь дэлхийн томоохон байгууллагуудад тэдний хүлээлтийг биелүүлэхэд нь туслалцаа үзүүлдэг, байнга өөрчлөгдөж байдаг дансны менежер байв. Хоёулаа нэгдэж байгаад гайхах зүйлгүй,