Маркетингийн тулгамдсан асуудлууд ба шийдлүүд - 2021 он

Өнгөрсөн жил зах зээлд оролцогчдын хувьд огцом эргэлт болж, бараг бүх салбарын бизнес эрхлэгчид тааварлашгүй нөхцөл байдлын өмнө бүхэл бүтэн стратегийг чиглүүлэх эсвэл бүр солихыг шаардав. Ихэнх хүмүүсийн хувьд хамгийн их анхаарал татсан өөрчлөлт бол нийгмийн холдуулалт, хоргодох байрны нөлөө нь онлайн худалдааны үйл ажиллагаанд асар их өсөлтийг бий болгосон явдал байв. Энэхүү шилжилт нь олон тооны дижитал ландшафтыг бий болгож, олон байгууллагууд хэрэглэгчдийн төлөө өрсөлдөж байв