Олдох боломжтой байдал - Агуулгын маркетингийн 21 шинэ дүрэм

Сайт байгуулах үндэс суурь нь хэвээр байгаа боловч агуулга нь маркетингийн агуу стратегид хөрөнгө оруулж буй компаниудын амжилтыг амжилттай өдөөж байна. Хайлтын системийн оновчлолд их хэмжээний хөрөнгө оруулсан олон компаниуд эдгээр хөрөнгө оруулалт алдагдсан байхыг харсан ... гэхдээ үзэгчдэд үнэ цэнэтэй, ойр ойрхон, сүүлийн үеийн агуулгыг үргэлжлүүлэн эрэлхийлсээр ирсэн компаниуд шагналаа үргэлжлүүлэн харсаар байна. Та хайлтын системийн оновчлолын шинэ ертөнцөд бэлэн байна уу,