2020 оны орон нутгийн маркетингийн таамаглал ба чиг хандлага

Технологи дахь инноваци, уялдаа холбоо үргэлжилсээр байгаа тул орон нутгийн бизнес эрхлэгчид мэдлэгээ дээшлүүлэх, олж, онлайнаар зарах боломжийн боломжууд улам бүр нэмэгдсээр байна. Миний таамаглаж буй 6 хандлага 2020 онд асар их нөлөө үзүүлнэ. Google газрын зураг шинэ хайлт болно Үнэн хэрэгтээ, Google хайлтыг бүхэлд нь тойрч гар утсан дээрээ Google аппликейшнийг ашиглах хэрэглэгчдийн тоо улам бүр нэмэгдэх болно гэж найдаж байна