Entrata Marketing Suite бүхий хайрцаг дотор бодоод үзээрэй

Хүүхэдтэй гэрлэсэн хосуудын тоо эрс буурч, Миллениалс хөл хөдөлгөөнтэй, тохь тухтай, санхүүгийн шалтгаанаар түрээслэгч болохыг сонгосон тул Америкчууд түрээсийн орон сууц сонгох нь улам бүр нэмэгдэж байна. Мянган жилийн туршид түрээсийн зах зээл ханасан тул сүүлийн үед хийгдэж буй судалгаагаар орон сууц түрээслэх гэж буй иргэдийн 74 хувь нь орон сууц хайхдаа гар утасныхаа хэрэгслийг ашиглан интернетэд холбогддог болохыг олж мэдсэн нь гайхах зүйл биш юм. Интернет жагсаалтын сайтууд, гар утасны вэбсайтыг оновчтой болгох, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл,