Амлалтаа биелүүл

Ноднин нэг найз маань надад нэг түүх ярьж байсан. Тэрээр бизнес эрхэлж байсан компанидаа өөрийгөө шатаачихсан гэдгээ мэдэрч, энэ талаар гарах хэрэгтэй байв. Хэдэн сарын өмнө харилцаа холбоо эхлэхэд тэд суугаад хэрхэн яаж хамтарч ажиллахаа тохиролцож, хэн хэзээ хэзээ хийхээ тодорхойлсон байв. Эхэндээ бүх зүйл сайхан харагдаж байсан. Гэвч бал сар эхэлж эхлэхэд тэр бүх зүйл тийм биш байсан шинж тэмдгүүдийг олж харав