Борлуулалт ба маркетинг: Анхны тоглоомууд

Энэ бол Pardot багийн борлуулалт, маркетинг хоорондоо уялдаатай тэмцэж буй байгууллагуудын тухай гайхалтай инфографик юм. Маркетингийн зөвлөхийн хувьд бид борлуулалтад тулгуурласан байгууллагуудтай ч нэлээд тэмцэж ирсэн. Нэг гол асуудал бол борлуулалтад тулгуурласан байгууллагууд борлуулалтын багтаа хүлээлгэсэн ижил хүлээлтийг маркетингийн багт ихэвчлэн ашигладаг явдал юм. Худалдаа сурталчилгаа эрхэлдэг байгууллагууд өөрсдийн брэнд нь онлайн мэдлэг, эрх мэдэл, итгэлцлийг бий болгоогүй, тэдний борлуулалт гэдгийг ойлгодог тул бид ажилд ордог.