Нийгмийн сүлжээнд би буруутай

Би буруутай. Үгүй - Би өөрийнхөө зургийг авахын оронд хувьцааны зураг дээр хоёр доллар зарцуулах ёстой байсан нь буруу биш юм. Би нийгмийн сүлжээндээ оролцоогүй нь буруу юм. Google+ тусалсангүй. Одоо би дөрвөн ертөнцөөс илүүтэй 5 орчлон дээр яриа хэлэлцээ хийх хэрэгтэй болж байх шиг байна ... блог, Facebook, LinkedIn, Twitter. Би дөнгөж Spotify-д бүртгүүлсэн ... Pandora гэж сонссон