Миний видео бичлэг хийх, подкаст хийх шинэчилсэн гэрийн алба

Хэдэн жилийн өмнө гэрийнхээ оффис руу шилжиж ирэхэд тохилог орон зай болгохын тулд хийх ёстой олон ажил байсан. Би үүнийг видео бичлэг, подкастын аль алинд нь тохируулахыг хүссэн боловч олон цагаар өнгөрөөх дуртай тохилог орон зай болгохыг хүссэн. Бараг л ойрхон байгаа тул оруулсан хөрөнгө оруулалтынхаа заримыг бас яагаад хуваалцахыг хүссэн юм. Энд задаргаа байна