Хэрэв та мэдээлэл цуглуулж байгаа бол таны үйлчлүүлэгч эдгээр хүлээлтийг хүлээж байна

Thunderhead.com сайтаас саяхан гаргасан тайланд дижитал өөрчлөлтийн эрин үе дэх үйлчлүүлэгчдийн оролцоог шинэчлэн тогтоожээ: Оролцоо 3.0: Хэрэглэгчийн оролцооны шинэ загвар нь үйлчлүүлэгчдийн туршлагын бүх дүр зургийг ойлгох боломжийг олгодог. Зарим гол үр дүнгүүд энд байна: Үйлчлүүлэгчдийн 83% нь үйлчлүүлэгчиддээ эзэмшдэг мэдээлэл, өгөгдлөө сайн ашигладаг бизнесийг эерэгээр хүлээж авдаг.