Транзистор: Энэхүү Подкаст платформоор өөрийн бизнесийн подкастуудыг зохион байгуулж, түгээ

Миний үйлчлүүлэгчдийн нэг нь өөрийн сайт болон YouTube-ээр дамжуулан видеог ашиглах гайхалтай ажлыг аль хэдийн хийсэн. Энэ амжилтаараа тэд зочид, үйлчлүүлэгчид болон дотооддоо илүү урт, илүү гүнзгий ярилцлага хийж, бүтээгдэхүүнийхээ ашиг тусыг тайлбарлахыг эрмэлзэж байна. Подкастинг бол стратегиа боловсруулахад огт өөр араатан бөгөөд үүнийг зохион байгуулах нь бас өвөрмөц юм. Би тэдний стратегийг боловсруулахдаа: Аудио – хөгжүүлэлтийн тоймыг хүргэж байна