Plurro нь танай орон нутгийн жижиглэн худалдааны бизнест бэлэн мөнгөний сурталчилгааг авчирч байна

Бүлгийн хөнгөлөлтийн салбарт хараахан давж гараагүй ноцтой нүхнүүд олдсон байна. Groupon болон LivingSocial-ийг ашиглаж буй бизнес эрхлэгчдийн гомдлууд хэд хэдэн асуудлыг онцолж байна. Шаардлагатай хөнгөлөлтүүд нь бизнес эрхлэгчдэд хүндээр тусч байгаа тул маш хямд байна. Хямдралын төлбөр даруй ирдэггүй тул зарим бизнес эрхлэгчдийг булшлахад бэлэн мөнгөний урсгалын ноцтой асуудал үүсдэг. Тэдний татдаг хэрэглэгчид зөвхөн онцгой шинж чанартай байдаг бөгөөд тэд хэзээ ч эргэж ирдэггүй. Компаниуд түрэмгий байдаг