B9B арга хэмжээгээ Event Tech ашиглан сайжруулах 2 арга

Таны Martech стек дэх шинэ зүйл: Үйл явдлын менежментийн програм хангамж Үйл явдал зохион байгуулагчид болон зах зээлд оролцогчид хоорондоо тааралдах зүйл ихтэй байдаг. Гайхамшигтай чанга яригч хайж олох, гайхалтай контент үзэх, ивээн тэтгэх зарах, оролцогчдын онцгой туршлагыг хүргэх нь тэдний өдөр тутмын үйл ажиллагааны цөөн хувийг эзэлдэг. Гэсэн хэдий ч тэд маш их цаг хугацаа шаарддаг үйл ажиллагаа юм. Тиймээс B2B арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулагчид нь Martech стек дээрээ Event Tech-ийг нэмж оруулах болсон. CadmiumCD дээр бид 17 жилийн турш бүтээлч, өнгөлгөө хийсэн