Агуулгын маркетингийн үр ашгийг хэмжих хэмжүүрүүд

Агуулгын эрх мэдлийг бий болгох нь цаг хугацаа, эрч хүч шаарддаг тул компаниуд стратегийн үр ашгийг хэмжиж, эдгээр хэмжүүрийг олсон орлоготой уялдуулж байгаад бухимддаг. Бид хэмжигдэхүүнүүдийг тэргүүлэх үзүүлэлтүүд болон бодит хөрвүүлэлтийн хэмжүүрүүдийн талаар авч үзэх хандлагатай байна. Хоёулаа хоорондоо холбоотой боловч хөрвүүлэлт дээр жишээ нь таалагдахын нөлөөг таньж мэдэхийн тулд зарим ажлыг хийх шаардлагатай байна. Фэйсбүүкийн лайк нь таны фэйсбүүк хуудсан дээрх таны хошин шогийн талаар илүү ихийг агуулдаг байх