Итгэлцэл ба онлайн худалдан авалтын зан төлөв хэрхэн хөгжиж байна

Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд онлайн худалдан авалтын зан байдал онлайнаар мэдэгдэхүйц өөрчлөгдсөн. Итгэмжлэгдсэн сайттай байх нь аливаа гүйлгээний гол асуудал хэвээр байсаар байгаа тул хэрэглэгчид зөвхөн итгэж болох сайтуудаас л худалдан авах хандлагатай байв. Энэ итгэлийг гуравдагч этгээдийн гэрчилгээ, онлайн тойм, тэр ч байтугай орон нутгийн жижиглэн худалдаагаар дамжуулан мэдэгдсэн. Худалдаа онлайн хэлбэрээр үргэлжлэв. Дэлхий даяар интернет хэрэглэгчдийн 40% нь тэрбум гаруй хэрэглэгчид