Идэвхгүй мэдээлэл цуглуулах ирээдүй юу вэ?

Хэдийгээр үйлчлүүлэгчид болон ханган нийлүүлэгчид идэвхгүй өгөгдөл цуглуулах нь хэрэглэгчийн ойлголтын өсөн нэмэгдэж буй эх үүсвэр гэж дурьддаг боловч ойролцоогоор гуравны хоёр нь хоёр жилийн дараа идэвхгүй өгөгдөл ашиглахгүй гэж мэдэгдэж байна. Энэхүү дүгнэлтийг GfK ба Олон Улсын Судалгааны Хүрээлэн (IIR) -ийн 700 гаруй зах зээлийн судалгааны үйлчлүүлэгч, ханган нийлүүлэгчдийн дунд явуулсан шинэ судалгаанаас олж мэджээ. Идэвхгүй өгөгдөл цуглуулах гэж юу вэ? Идэвхгүй өгөгдөл цуглуулах нь хэрэглэгчдийн мэдээллийг тэдний зан байдал, харилцан үйлчлэлээр дамжуулан идэвхтэйгээр цуглуулах явдал юм