ACTIVE Network ба Viralstyle: Оролцогчдын менежмент ба худалдаа

ACTIVE Network нь жил бүр 100 гаруй зохион байгуулагч, 3 үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд 47,000 сая шахам бүртгэл, 200,000 тэрбум гаруй долларын төлбөрийг боловсруулдаг. ACTIVE Network® нь үйл ажиллагаа, арга хэмжээний дэлхийн тэргүүлэгч зах зээл бөгөөд оролцогчид болон үйл ажиллагааны зохион байгуулагчдыг холбодог бөгөөд манай салбарын тэргүүлэх өгөгдлийн шийдэл, ойлголтын платформоор дамжуулан бизнес эрхлэгчидтэй харьцуулахуйц чадварыг санал болгодог. Тэдгээрийн өргөн цар хүрээтэй шийдэл нь хэд хэдэн платформ, үйлчилгээнээс бүрддэг: ИДЭВХТЭЙ Ажил -