Шинэ зочдыг буцаж ирсэн хүмүүс болгон хувиргах 4 стратеги

Бид агуулгын салбарт асар их асуудалтай тулгараад байна. Агуулгын маркетинг дээр уншсан бараг бүх нөөц бол шинэ зочин олж авах, шинэ зорилтот хэрэглэгчдэд хүрэх, шинээр гарч ирж буй хэвлэл мэдээллийн сувгуудад хөрөнгө оруулахтай холбоотой байдаг. Эдгээр нь бүгд худалдан авах стратегиуд юм. Үйлчлүүлэгчдийг олж авах нь аль ч салбар, бүтээгдэхүүний төрлөөс үл хамааран орлогыг нэмэгдүүлэх хамгийн удаан, хамгийн хэцүү, өртөг өндөртэй хэрэгсэл юм. Агуулгын маркетингийн стратеги дээр энэ баримт яагаад алдагдсан бэ? Энэ нь ойролцоогоор 50% илүү хялбар байдаг