7 онд хүлээгдэж буй нөлөөллийн маркетингийн 2021 чиг хандлага

Дэлхий нийт цартахлын тахал өвчнөөс гарч, түүний үр дагаврыг дагаж, нөлөө бүхий маркетинг нь аж үйлдвэрүүдийн дийлэнх олонхтой адил биш өөрчлөгдөж байна. Хүмүүс биечлэн туршлагажихын оронд виртуал дээр тулгуурлаж, биечлэн уулзах, уулзах бус нийгмийн сүлжээнд илүү их цаг зарцуулахаас өөр аргагүй байдалд орсноор нөлөөлөгч маркетинг гэнэт олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан брэндүүд хэрэглэгчдэд хүрэх боломжийн тэргүүн эгнээнд гарч ирэв. утга учиртай, жинхэнэ