Фрешсал: Нэг борлуулалтын платформ дээр бизнесийн удирдагчдыг татах, татан оролцуулах, хаах, тэжээх

Салбар дахь CRM болон борлуулалтыг идэвхжүүлэх платформуудын дийлэнх нь интеграцчилал, синхрончлол, менежментийг шаарддаг. Эдгээр хэрэгслийг ашиглах нь бүтэлгүйтлийн түвшин өндөр байдаг тул энэ нь танай байгууллагад нэлээд саад учруулдаг тул ихэнх тохиолдолд зөвлөхүүд болон хөгжүүлэгчид бүх зүйлийг ажиллуулахыг шаарддаг. Мэдээлэл оруулахад шаардагдах нэмэлт цаг хугацаа, цаашлаад таны хэтийн төлөв, үйлчлүүлэгчдийн аяллын талаархи мэдлэг, ойлголт багатай эсвэл огт байхгүй талаар ярихгүй. Фрешсалес бол