Платформ дамнасан үзэгчдэд сурталчлах

Америкчуудын 88% нь дор хаяж 2 интернетэд холбогдсон төхөөрөмж эзэмшдэг бөгөөд америкчуудын 90% нь олон төхөөрөмжийг өдрийн турш дараалан ашигладаг. Маркетеруудын хувьд энэ нь үзэгчид байгаа орчныг зохицуулах, хангах чадвар, сорилт, боломжийг хоёуланг нь хангаж өгдөг бөгөөд тэд харилцаж буй төхөөрөмжийнхөө давуу талыг ашиглах боломжийг олгодог. Uberflip-ийн энэхүү инфографик баримт нь хүн амзүйн аль төхөөрөмжид байгаа, тэдгээрт хэр их цаг зарцуулж байгаа,