Гаднах маркетингийн хүчин чармайлтыг хэрхэн хэмждэг вэ?

Маркетингийн боломжийг бид ихэвчлэн үл тоомсорлодог тул бид үүнийг харахгүйгээр өдөр өнгөрөөдөггүй. Зар сурталчилгааны самбар дээрх гадаа сурталчилгаа нь эдгээр стратегийн нэг юм. Ихэнх маркетингийн сувгуудын нэгэн адил зар сурталчилгааны самбар бүхий бусад стратеги, боломжууд байдаггүй. Гайхамшигтай стратегитай бол хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь бусад маркетингийн сувгуудаас ч илүү байж болно. Сурталчилгааны самбар нь бүх салбарын бизнес эрхлэгчдэд өндөр нөлөө үзүүлдэг. Сингарамагийн энэхүү инфографикт