Нийгмийн бизнес, нам гүм хувьсгал

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, нийгмийн технологи нь одоо компаниуд бизнес эрхлэх салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болжээ. Энэ нь бидний маркетингийн хүчин чармайлтанд бүрэн уялдаатай, нэгдмэл болсон. Дижитал зах зээлдүүлэгчид агуулга, SEO, вэбсайтын оновчлол, PR-ийн талаар ярьж чадахгүй. Үйлчлүүлэгчид өөрсдөө мэдсэн ч, мэдээгүй ч корпорацийн хүрээнд цоо шинэ үүрэг гүйцэтгэх болсон. Тэд нэгэн цагт нам гүм хананы цаана хамгаалж байсан олон тактикийн хувьд зарчмын хувьд өөр өөр үүрэг гүйцэтгэдэг. Маркетингийн хувьд бид