Та маркетингээс илүү өгөгдлийг удирдахад илүү их цаг зарцуулж байгаа байх

Өчигдөр би нийгмийн шинэчлэлийг бүтэн жилийн турш хэрхэн ачаалж байгааг хуваалцсан. Судалгаанд багагүй ажил орсон боловч манай баг цөөн хэдэн цагийг зөвхөн өгөгдөлд массаж хийж, байршуулах боломжтой файл болгов. Бүх баталгаажуулалтын шалгалтуудыг хийсний дараа бид гараар очиж, нийгмийн шинэчлэлт бүрт харуулах зөөвөрлөгчийг сонгож эсвэл нэмэх хэрэгтэй байв. Үүнийг өөрчлөхөд хэдэн цаг зарцуулсан