Маркетингийн технологийг хариуцах CMO-г ажиллуулах нь үр дүнгээ өгдөг!

Маркетингийн ахлах мэргэжилтэн (CMO) зөвлөл, Tealium нарын хийсэн шинэ судалгаагаар бизнес, маркетингийн гүйцэтгэлийг сайжруулах нь дижитал маркетингийн технологийг удирдах албан ёсны замын зураглалтай болох, хэрэглэгчийн мэдрэгчтэй цэгүүдийг үржүүлж бий болгосон өгөгдлийг нэгтгэхтэй шууд холбоотой болохыг харуулж байна. Quantify How Well Unify нэртэй шинэ тайланд ахлах зах зээлдүүлэгчид дижитал маркетингийн технологийн стратегийг архитектурчлах, хэрэглэгчийн мэдээллийн эх үүсвэрийг үржүүлж үр дүнг нэгтгэх чадварыг судалж байна. Дунд