B3B CMO бүр 2 тайлан 2020 онд амьд үлдэж, хөгжих шаардлагатай байна

Маркетингийн удирдагчид мянга мянган мэдээллийн цэг, хэдэн зуун тайлан авах боломжтой байж болох ч бизнесийн үйл ажиллагаанд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг зүйл дээр төвлөрөөгүй байж магадгүй юм.

Би чуулганаас нэг жилийн чөлөө авлаа, энд юу болов

Сүүлийн арван хоёр сар бол манай бизнесийн түүхэн дэх хамгийн завгүй үе байлаа. Бид Martech хэвлэлийнхээ нэрийг өөрчилж, 7 жилийн дараа оффисоо нүүлгэж, үйлчилгээгээ эхнээс нь шударгаар сэргээн байгуулав. Жилийн туршид бизнес эрхлэхэд анхаарлаа хандуулахын тулд чуулгуудыг алгасахаар шийдсэн. Үнэндээ би Флорида руу амрах, ээжтэйгээ уулзах дуртай байсан. (Ээж үүнд нэг их баярлаагүй шүү!) Өмнө нь