Борлуулалт, маркетингийн багууд яагаад Cloud ERP хэрэгтэй вэ?

Маркетинг ба борлуулалтын удирдагчид нь компанийн орлогыг нэмэгдүүлэх салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Маркетингийн алба нь бизнесийг сурталчлах, түүний өргөлийг нарийвчлан тодорхойлох, ялгагчдыг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Маркетинг нь тухайн бүтээгдэхүүнийг сонирхох сонирхлыг төрүүлж, удирдамж эсвэл хэтийн төлөвийг бий болгодог. Концертод борлуулалтын багууд хэтийн төлвийг худалдан авагчдад шилжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Чиг үүрэг нь хоорондоо нягт уялдаатай бөгөөд бизнесийн нийт амжилтанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Борлуулалт, маркетинг нь нөлөөлж буйг харгалзан үзвэл