Маркетингийн удирдаач ... алдаатай .. Зөвлөхүүд

Намайг эхлэх үед DK New Media, гаргах шийдвэрүүдийн нэг нь уг компанийг хэрхэн брэнджүүлэх тухай байв. Маркетинг ба түүний хувьслын талаар бодож байхдаа би үүнийг удирдаач, симфонитой харьцуулах нь олонтаа. Зөвлөхийн хувьд би удирдаачтай адилхан байх хэрэгтэй, янз бүрийн орчинг хольж, зөв ​​тэмдэглэлийг зөв цагт нь цохих хөшүүрэг болгож, стратеги нь бүрэн хэрэгжиж байх хэрэгтэй. Би хүсээгүй