Хүмүүс үнэхээр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр илүү биеэ авч явах ёстой

Саяхан болсон нэгэн чуулганы үеэр би нийгмийн сүлжээний бусад удирдагчидтай нийгмийн сүлжээнд эрүүл бус уур амьсгал нэмэгдэж байгаа талаар хэлэлцүүлэг хийж байсан. Энэ нь илт харагдаж байгаа улс төрийн нийтлэг хуваагдмал байдлын тухай биш харин маргаантай асуудал гарах бүрт уур хилэнг дардаг тухай юм. Энэ бол бидний харж байгаа зүйл учраас би даралттай гэсэн нэр томъёог ашигласан. Бид асуудлыг судлах, баримт хүлээх, тэр ч бүү хэл тухайн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийхээ зогсоохоо больсон