Бизнесийн худалдан авагчид өөр өөр байдаг!

Зар сурталчилгааны зохиолч Боб Блэй бизнес эрхлэгчдэд сурталчлах нь хэрэглэгчдээс эрс өөр шалтгаанаар жагсаасан болно. Би зорилгын талаар өнгөрсөн бичлэгүүд дээр бичсэн бөгөөд энэ бол гайхалтай жишээ юм гэдэгт би итгэдэг. Бизнесийн худалдан авагчийн зорилго нь хэрэглэгчидтэй харьцуулахад өвөрмөц байдаг: Бизнесийн худалдан авагч нь худалдан авахыг хүсдэг. Бизнесийн худалдан авагч нь нарийн төвөгтэй байдаг. Бизнесийн худалдан авагч нь маш олон хувийг унших болно. Олон шат дамжлагатай худалдан авалт. Олон худалдан авалтын нөлөө. Бизнесийн бүтээгдэхүүнүүд нь