Хоёртын усан оргилуур: Хэрэглэгчийн туршлага ба нэр хүндийн менежментийн платформ

Хэрэв та брэндийн таних тэмдэг, үйлчлүүлэгчдийн туршлагын талаар ямар нэгэн судалгаа хийсэн бол хэрэглэгчдийн оролцоо, компаниудын орон нутгийн SEO-ийн хүчин чармайлтын талаархи хэрэглэгчийн үнэлгээ, үнэлгээний ялгаатай холболтыг анзаарсан байх. Өнөө үед хэрэглэгчдийн дийлэнх нь компанитай харилцах эсэх талаар боловсролтой шийдвэр гаргахдаа хэрэглэгчийн сэтгэл хөдлөлд (өөрөөр хэлбэл онлайн хэрэглэгчийн үнэлгээ, тойм сайтад) ихээхэн найддаг. Үнэн хэрэгтээ, олон хэрэглэгчид Google, Facebook, Yelp зэрэг сайтуудаас энэ төрлийн талаар мэдээлэл авахыг хүсдэг